Menu Zavřeno

Služby

Prevence

Očkování psů

 • provádíme vakcinaci povinnou – vzteklina a volitelnou – infekční psí nemocí, psincový / kotcový / kašel, tetanus, borelioza
 • vakcinační schéma sestavujeme individuálně dle podmínek chovu, plemene, cesty do zahraničí, po konzultaci s majitelem

Očkování koček

 • u koček není vakcinaci povinná, pokud se nejedná o kočky, které cestují do zahraničí, je ale doporučená s ohledem na zdraví kočky a prostředí, ve kterém se nachází
 • očkujeme klasickou trojkombinací – panleukopenie, inf. rinotracheitida, inf. kaliciviroza, dále volitelná vzteklina, chlamydioza a proti FeLV – zde pouze negativní kočky, test vyhotovíme buď formou snap testu nebo vyšetřením krve v laboratoři

Protiparazitární terapie

 • preparáty proti vnitřním a vnějším parazitům, vzhledem k velkému množství možností vždy řešíme individuálně podle potřeb zvířete i majitele

Čipování a vystavení pasu

 • čipování je v současnosti povinnost pro každého psa, pokud je spojeno s registrací zvířete jedná se o jasnou identifikaci zvířete a možnost jeho dohledání
 • jedná se o bezpečnou záležitost, čip má velikost zrnka rýže, po aplikaci provádíme kontrolu čtečkou v ordinaci
 • čip, europas a platné očkování na vzteklinu jsou podmínkou k vycestování do zahraničí

Interní medicína

interní medicínou rozumíme nechirurgickou léčbu pacienta

Vyšetření začíná anamnézou, tedy údaji poskytnutými majitele. Pokračuje klinickým vyšetřením zvířete a na jeho základě případnou hlubší diagnozou – vyšetření krve, moči, stolice, ultrasonografie a rentgenologie. Dále případná punkce tekutiny v břišní dutině nebo aspirační biopsie útvarů.

Zabýváme se :

 • gynekologií
 • urologií
 • gastroenterologií
 • endokrinologií
 • kardiologické, neurologické a ortopedické pacienty po stanovení základní diagnozy odesíláme na referenční pracoviště podle našich zkušeností nebo preferencí majiteli, následující léčbu už pokračujeme na našem pracovišti
 • onkologie – po stanovení diagnozy na přání majitele buď řešíme na našem pracovišti nebo spolupracujeme s onkologickými pracovišti

Dermatologie

v současnosti jsou kožní problémy jedny z nejčastějších důvodů návštěvy u veterináře. Diagnostika kožních nemocí není jednoduchá, léčba bývá složitá, dlouhodobá a finančně náročná. Podmínkou je tedy důvěra mezi klientem a veterinářem a oboustranná komunikace.

Zabýváme se :

 • bakteriálními a kvasinkovými záněty kůže
 • parazitárním a plísňovým onemocněním
 • onemocněním uší, drápů, análních váčků
 • alergickým onemocněním
 • kožními útvary
 • endokrinním onemocněním s manifestací na kůži

Diagnostické metody částečně provádíme na pracovišti, některé vzorky zasíláme do laboratoří, biopsie odesíláme k posouzení MVDr. Janu Rybníčkovi, Dip.ECVD.

Dermatologické vyšetření je založeno z velké části na anamnéze, velmi často už je řešeno i na jiných pracovištích , prosíme tedy mít všechna dosavadní vyšetření a zprávy sebou, vstupní vyšetření pak trvá 30-60 minut, je tedy potřeba se objednat s dostatečným předstihem na žádaný termín.

Chirurgie

Poskytujeme chirurgickou péči s výjimkou ortopedických a neurochirurgických pacientů, které referujeme na specializovaná pracoviště.

U pacientů v rámci předoperačního vyšetření provádíme klinické vyšetření, vyšetření krve, ultrasonografické a rentgenologické vyšetření u indikovaných případů, příp. kardiologické vyšetření na referenčním pracovišti.

Součástí zákroku je šetrná anestezie a monitoring.

Pacientům po zákroku poskytujeme hospitalizaci, z důvodu bezpečnosti vydáváme probuzené zvíře, příp. u komplikovaných případů zůstává pacient hospitalizován do stabilizace stavu.

O průběhu zákroku, hospitalizaci nebo případných komplikacích majitele informujeme

Diagnostika

Vyšetření moči

 • specifická hmotnost moči – stanovujeme pomocí refraktometru
 • vyšetření diagnostickými proužky
 • vyšetření močového sedimentu – mikroskopicky v ordinaci
 • kultivace moči – odesíláme do laboratoří

Vyšetření stolice

 • parazitární vyšetření stolice, provádíme v ordinaci, sběrný vzorek za 3 dnů
 • vyšetření giardiozy snap testem, výsledek do 15 minut

Vyšetření krevního obrazu a biochemie krve

 • důležité v rámci předoperačního vyšetření a stanovení diagnozy u interních onemocnění
 • odesíláme do laboratoře Spadia a veterinární laboratoře Laboklin v Německu
 • glykemickou křivku u diabetických pacientů stanovujeme v ordinaci

Sérologické vyšetření

 • tzn snap testy, vyšetření z krve, výsledky v ordinaci do 15 minut
 • FeLV, FIV, 4Dx test / test onemocnění přenášené klíšťaty – borelioza, anaplasmoza apod. /

Speed reader anylyzátor Virbac

 – stanovení hormonů, enzymů:

 • progesteron
 • TT4
 • kortizol
 • CPSE
 • CRP

 – výsledky do 30 min, využíváme k naplánování termínů krytí, monitorování pacientů – seniorů, detekci zánětu apod.

Dermatologické vyšetření

 – kožní seškrab, kožní otisk, lepící páska, trichoskopie : mikroskopické vyšetření v ordinaci

 – alergické testy : po odběru krve ve spoluprácí s laboratoří Laboklin v Německu

 – aspirační biopsie : diagnostika kožních útvarů

 – odběry vzorků na mikrobiologické vyšetření a vyšetření plísní

Hospitalizace

 • disponujeme hospitalizačními boxy, samostatnou místností pro obří plemena, klecemi pro drobné savce  a teráriem pro plazy
 • hospitalizační boxy pro kočky s průlezem na toaletu
 • kyslíkový box
 • určeno pro pacienty po operaci, akutní stavy vyžadující hospitalizaci s opakovanou medikací v průběhu dne apod.

Drobní savci a plazi

 • provádíme prevenci, interní medicínu i chirurgii / kastrace, kožní útvary, stomatologie /
 • u komplikovaných případů spolupracujeme s referenčním pracovištěm MVDr. Jekla a Hauptmanna, týká se zj. závažných stomatologických případů drobných savců a chirurgie plazů